Bedrijfscultuur

colllega's DWA

Wij zijn DWA, wij maken duurzaamheid werkend!

Dat alles doen we met 120 enthousiaste professionals die intrinsiek gemotiveerd zijn om onze leefomgeving te verduurzamen. Met passie, trots en inzet dragen ze er met elk project aan bij dat de wereld ook voor volgende generaties nog leefbaar, veilig en gezond blijft. DWA kent een unieke bedrijfscultuur. We zetten er samen de schouders onder, zijn echt geïnteresseerd in elkaar en delen onze kennis vanuit een gezamenlijke, duurzame overtuiging. We werken met de modernste tools en technieken, in gebouwen die inspireren.

Goed zijn in je vak, tevreden opdrachtgevers of mooie projecten realiseren is voor ons niet genoeg. Wij zijn een club mensen die de drive hebben om deze wereld duurzamer te maken. Mensen die zich voor 100% herkennen in de missie van DWA om duurzaamheid werkend te maken. Want dat is wat ons drijft, waarom onze opdrachtgevers ons waarderen en waardoor we als organisatie groeien. Bevlogenheid, belangstelling en de bereidheid er samen voor te gaan zijn kenmerkend voor de DWA-medewerker.

Sfeer
De sfeer is open en informeel. Binnen de genetwerkte organisatiestructuur is er veel ruimte voor creativiteit en eigen initiatief.    Verantwoordelijkheid en vrijheid zijn bij ons kernbegrippen. Iedereen krijgt bij DWA de kans om zich in zijn of haar loopbaan verder te ontwikkelen en daar zelf eigen routes voor uit te stippelen. Daarom leggen we op een aantal punten de bal bij jou. Wil je iets geregeld krijgen, heb je een subliem idee, moeten er dingen anders? We horen het graag!

Kernwaarden

“Bij DWA werken we vanuit drie kernwaarden, waarden die blijken in onze praktijk.”

Rentmeesterschap
Rentmeester zijn betekent dat ons doen en laten is gericht op continuïteit. Continuïteit op aarde die we met haar diversiteit en geheimen mogen doorgeven aan onze volgende generaties. Als DWA willen we invloed hebben op het ombuigen naar meer circulaire ketens. Nu vooral op het gebied van energie, maar in de toekomst ook op het gebied van materialen en water.

Verantwoordelijkheid
Binnen DWA hebben we afgesproken dat we duurzaamheid werkend maken. Dat betekent dat we net zo lang doorgaan, ons verantwoordelijk voelen totdat het werkt. Totdat de gewenste besparingen daadwerkelijk gerealiseerd worden.

Samenwerken
We kunnen het niet alleen. Het samen doen, dat vraagt om een wederkerigheid, een wederzijdse afhankelijkheid, een uitruil van belangen. We doen het niet voor onze op­drachtgevers, maar met onze opdrachtgevers.Als een gepassioneerd rentmeester, samen, actief, verantwoordelijkheid nemen voor onze leefomgeving. Dat is wat we doen, iedere dag opnieuw

(Project)teams
Je werkt voornamelijk samen in teams die per project en ‘over de locaties heen’ worden samengesteld. Zo zijn we heel flexibel in het bij elkaar brengen van de juiste expertise. En voor jou als medewerker zit er de nodige afwisseling in.
Naast de inhoudelijke overleggen zijn er genoeg mogelijkheden om je collega’s in een andere setting te spreken, zoals bij borrels en leuke activiteiten.

Nogal wat medewerkers kiezen ervoor, mede dankzij de cultuur, bij DWA te blijven werken: regelmatig vieren we een 12,5 jarig jubileum en daar zijn we best trots op!