Over DWA 2017-09-18T11:09:47+00:00

Over DWA

DWA groepsfoto

DWA is een adviesbureau met ambitie. Wij hebben de ambitie om de kwaliteit van de werk-, productie- en woonomgeving te verhogen en gelijktijdig het energiegebruk en de milieudruk te verlagen. Doel is hoogwaardige en duurzame oplossingen aan te bieden die passen binnen economische randvoorwaarden.

Ons werkgebied bestrijkt de volle breedte van installatie- en energietechniek voor de gebouwde omgeving. Wij hebben onze dienstverlening georganiseerd in de volgende groups:

  • Strategy: Ontwikkelen van energieconcepten, ondersteunen van overheden bij uitvoering klimaatbeleid en advisering op financieel gebied
  • Dream: Regisseren en managen van collectieve energieprojecten voor verwarming en koeling binnen integrale duurzame gebiedsontwikkeling
  • Building: (Integraal) ontwerpen van duurzame concepten, met inbegrip van alle aspecten op het gebied van bouwfysica en installatietechniek
  • Insight: Aan de hand van metingen en continue monitoring inzichtelijk maken van prestaties en doorvoeren van optimalisaties

Missie
Onze missie luidt: Wij maken duurzaamheid werkend.

Wij praten niet alleen vrijblijvend over duurzaamheid, maar wij zorgen ervoor dat daadwerkelijk aantoonbaar duurzame oplossingen gerealiseerd worden op het gebied van energie-efficiëntie en zorg voor het milieu. Dit is zowel een belofte als een uitdaging. Met ‘werkend’ bedoelen we dat wij staan voor een dynamische benadering van duurzaamheidsvraagstukken, waarbij we 24/7 ontwikkelingen monitoren en resultaten aantonen.

Wie werken er?
We werken met ruim 100 professionals. Mensen met verschillende rollen, kennis en competenties, allemaal met de drijfveer om een bijdrage te leveren aan een duurzamere samenleving. DWA biedt zowel plek aan jeugdig elan als aan professionals met ruime ervaring. Samen vormen we een vitaal bedrijf. We hechten aan een organische, autonome groei en hebben uitwisseling van kennis hoog in het vaandel staan. Met elkaar, met vakgenoten, met opdrachtgevers en het brede publiek. Daarnaast werken we intensief samen met wetenschappelijke instituten en hogescholen.

DWA is gevestigd in Bodegraven, Amsterdam, Ede en Rijssen.

Kijk voor meer informatie op www.dwa.nl