Stages 2017-11-14T11:42:21+00:00

Stages

studenten DWA

Wil jij ontdekken wat je in de praktijk kunt met de kennis die je leert in je opleiding? Tijdens een stage of afstudeeropdracht bij DWA maak je kennis met de praktijk en leer je DWA van binnenuit kennen. Als het je bevalt, kun je misschien wel blijven werken! Of je nu een mbo-, hbo- of wo-opleiding doet, je draait volledig mee in het bedrijf en het team; we waarderen jouw frisse blik en goeie ideeën en leren graag ook van jou!

Binnen DWA zijn er diverse mogelijkheden om onderzoek te doen, mee te werken in een project of een praktijkgerichte opdracht uit te voeren. Hieronder noemen we een aantal actuele mogelijkheden. Wat jouw voorkeur heeft, bespreken we graag in een persoonlijk gesprek. Misschien heb je zelf een bepaald onderwerp dat je interesse heeft of kunnen we vanuit DWA een onderwerp aandragen. Wij hebben met grote regelmaat stageplaatsen en afstudeeropdrachten voor studenten met een technische opleiding (zoals werktuigbouwkunde, elektrotechniek, installatietechniek, (duurzame) energietechnologie etc.).

Stel, je gaat inderdaad bij ons als stagiair of afstudeerder aan de slag. Dan is je begeleider je eerste aanspreekpunt binnen DWA. Hij of zij ondersteunt je gedurende het gehele traject en geeft je professionele begeleiding. Uiteraard ontbreekt een stagevergoeding niet en krijg je twee (doorbetaalde) vakantiedagen per vierwekelijkse periode.

Interesse?
Neem contact op met Linda Sterk, T 088 – 163 53 68, E sterk@dwa.nl

Actuele stageopdrachten

Dream

 • Marktonderzoek bij woningcorporaties: hoe staan zij tegenover collectieve installaties? Hoe beheren zij collectieve installaties? Doen ze het zelf of laten ze het doen? Hoe zien ze dit in de toekomst? Hoe kijken zij tegen duurzame stadsverwarming? Zien corporaties duurzame collectieve installaties of stadsverwarming als een van de middelen om in 2050 energieneutraal te zijn? Hebben corporaties een visie en strategie om in 2050 energieneutraal te zijn?

Building

 • Onderzoek naar binnenmilieu (zie bijlage)
 • Opzet en ondersteuning opzet kostenkentallensysteem DWA
 • Opzet en ondersteuning LCC-analyses (in relatie tot kostenkentallen)
 • Performance based design (zie bijlage)
 • Traineeship BIM (zie bijlage)
 • Regeltechniek (zie bijlage)
 • Slimme sensoren in gebouwen
 • Optimale duurzaamheid door middel van data-mining (zie bijlage)

Bouwfysica

 • Lichtsimulatie (besparingspotentieel kunstlicht door daglichttoetreding) met behulp van Radiance of Relux/Dialux
 • Relatie tussen licht en straling, modelleren met behulp van Radiance
 • Modelleren van geluid (straling/reflecties/trillingen/aansluitingen)
 • Akoestiek in grote ruimten/Catt Acoustics
 • Vocht in binnenlucht
 • Luchtkwaliteit van buiten in relatie tot luchtkwaliteit binnen
 • Brandveiligheid, vluchten bij brand met behulp van Simulex
 • Koppeling BIM en bouwfysica
 • Opstellen/onderzoeken van definitie gezonde gebouwen

Fact

 • Cameradetectie
  Wat zijn de mogelijkheden voor cameradetectie in de zorg? Bijvoorbeeld bij het toepassen in leefcirkels, rekening houdend met de privacy, de wetten, de kaders en de juridische aspecten.
 • Smart Sensoring
  Hoe komen we met smart sensoring van theorie naar concrete toepasbaarheid?Onderzoek naar binnenmilieu (zie bijlage
 • Onderhoudsontwikkelingen en lifecycle
  Hoe ziet het onderhoud, beheer en gebruik van apparatuur en zorgsystemen er uit in de ziekenhuizen in 2022? (met name gericht op niet-medische apparatuur)
 • eHealth
  eHealth is een trend. De stageopdracht behelst een inventarisatie van het daadwerkelijk gebruik van eHealth en het nuttig gebruik in Nederlandse ziekenhuizen. Optioneel stel je een eHealth-visie op.

Strategy

 • Data-analyse van verschillende meters
  Tijdens deze stageopdracht analyseer je data van slimme meters van projecten die door DWA zijn gerealiseerd. De data leg je naast referentiegetallen of labels om op basis daarvan een analyse te maken of het een hoog of laag energieverbruik betreft. Het doel is inzicht te krijgen in wat een gebouw nu echt gebruikt aan gas en elektriciteit ten opzichte van de berekeningen. Waar zitten de verschillen en waar wordt dat door veroorzaakt?
 • Circulaire economie
  Over energiebesparing en hernieuwbare energie weten we als DWA heel veel. In toenemende mate krijgen wij vragen van opdrachtgevers over de invulling van circulaire economie en duurzaam gebruik van groen, water en beheer van openbare ruimte. Deze afstudeerstage betreft een inventarisatie van de stand van zaken op deze gebieden en wat de kansen en toepassingsmogelijkheden zijn voor de verduurzaming van Nederland.

Insight

 • Monitoring 2025
  In het kort gaat het om:
  – Welke systemen en ontwikkelingen zijn er nu?
  – Wat wordt de behoefte van de gebruiker/huurder/gebouweigenaar in de toekomst?
  – Onderzoeken wat de relatie, verbinding, meerwaarde is met Continuous Commissioning en BREEAM-NL In-Use
  – Wat kan de markt van aannemers en vastgoedbeheerders hiermee doen/verbeteren?
 • Risk Based Maintance in de utiliteit en woningbouw
  In het kort gaat het om:
  – Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van het onderhouden van installaties op basis van risico’s
  – Kan dat voor de utiliteit en woningbouw?
  – Wat zijn de voors en tegens?
  – Wat is de meerwaarde voor eigenaar, aannemer?
 • Energieprofielen van gestapelde woningbouw, uitgaande van collectieve warmteopwekking of wko
  In het kort gaat het om:
  – Het opzetten van een systematiek om geautomatiseerd energieprofielen te genereren
  – Op basis van energieprofielen analyseren en voorspellen welke optimalisaties hierbij horen
  – Opstellen benchmarking systematiek

ICT

 • Ontwerpen van de nieuwe werkplek. In een snel veranderend ICT-landschap het overzichtelijk houden voor de eindgebruiker.
  Profieleisen student: hbo informatica, geïnteresseerd in functionele kant van ICT. Communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk.
  De ICT-afdeling bestaat uit 3 medewerkers.

Afgeronde stageopdrachten
Om je een beeld te geven van wat er mogelijk is, staan hieronder voorbeelden van opdrachten die door stagiairs of afstudeerders zijn uitgevoerd.

 • Het uitvoeren van een onderzoek naar de verschillen en veranderingen in ons klimaat en het effect daarvan op warmte- en koude-installaties;
 • Het uitvoeren van een onderzoek naar de verschillende systemen om warmte en koude af te geven in nieuwbouwwoningen;
 • Het ontwikkelen van een dynamisch model waarmee de regelsnelheid van een stoomrecompressie-installatie gesimuleerd kan worden;
 • Het uitvoeren van een onderzoek naar concepten voor verschillende typen scholen die een goed binnenklimaat bieden en energie-efficiënter zijn dan de gemiddelde nieuwbouwscholen;
 • Het uitvoeren van nader onderzoek naar warmtekrachtkoppeling (ontwerpen rekenmodel);
 • Het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar een houtgestookte ketel bij een van onze opdrachtgevers;
 • Het uitvoeren van nader onderzoek naar energiezuinige koelconcepten.